Z našeho blogu

Image

Zákon o obecní policii doznává několika významných změn

V lednu nabyde účinnosti novela zákona o obecní policii Již 1. ledna 2021 nabyde účinnosti zákon č. 261/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších… Pokračovat ve čtení

Image

Pachtovní smlouva k významné rekreační oblasti

Při přípravě pachtovní smlouvy je nutné zohledit mnoho hledisek ochrany propachtovávaného majetku. V lednu letošního roku připravila naše advokátní kancelář pachtovní smlouvu na významnou rekreační oblast v České republice s poměrně dlouhou… Pokračovat ve čtení

Image

Prodej družstevního podílu může být rizikový

Bytové družstvo poskytlo mylné informace o zbývající části anuity. Manželé prodávali družstevní byt, u nějž přípravu smlouvy zajišťovali kupující (profesně advokáti). Na bytu v době prodeje stále ještě vázl dluh v podobě… Pokračovat ve čtení

Image

Vyřešený zajímavý spor o užívání střechy

Vyřešili jsme k oboustranné spokojenosti spor mezi SVJ a majitelem bytu. Vyřešili jsme ke spokojenosti klienta ale i protistrany probíhající soudní řízení o právo užívání části společných prostor v domě s bytovými… Pokračovat ve čtení

Image

Vymáhání pokuty od ÚOHS na administrátorovi veřejné zakázky

Díky naší přesvědčivé žalobě administrátor zaplatil pokutu ještě před nabytím právní moci rozsudku. Na naši kancelář se obrátila s žádostí o právní pomoc obec, jež v minulosti zadávala veřejnou zakázku na zajištění… Pokračovat ve čtení

Image

Další z našich klientů má důvod k oslavě

Díky naší kanceláři mohl jeden z našich klientů s úlevou vyslechnout zprávu, že proti němu podaná žaloba o ochranu osobnosti nebude ani projednávána: Ludvíku Matouškovi se podařilo uzavřít za klienta se žalobcem… Pokračovat ve čtení

Image

Pořádek v majetku i v rodině: dědické právo je důležité

Jak jsme se opět přesvědčili, v určitém věku klade naše klientela důraz i na pořádek pro vzdálené časové horizonty. Komplikované vztahy, podpora různých členů rodiny různými formami a snaha uspořádat majetkové vztahy… Pokračovat ve čtení

Image

Naučili jsme správně využívat smluvní pokutu ve smlouvách

Institut smluvní pokuty podnikatelům pomáhá, ale pozor na detaily! Naštěstí včas nás klient informoval o záměru vystavit svému dodavateli "fakturu na smluvní pokutu" (v řádu miliónů korun). Teprve poté, co jsme společně… Pokračovat ve čtení