Vyřešený zajímavý spor o užívání střechy

Vyřešili jsme k oboustranné spokojenosti spor mezi SVJ a majitelem bytu.

Vyřešili jsme ke spokojenosti klienta ale i protistrany probíhající soudní řízení o právo užívání části společných prostor v domě s bytovými jednotkami, kdy měl majitel bytu pod střechou zajištěno právo užívat určené prostory na střeše domu. Toto určení bylo v jeho smluvní dokumentaci rozdílné od určení obsaženého v prohlášení vlastníka. Spor byl díky naší kanceláři vyřešen rychlou a finančně úspornou cestou, přičemž práva majitele bytu zůstala zachována.

Komentáře

Přidat komentář