Nezařazeno

Image

Ochrana spotřebitele v novém.

Již 6. ledna 2023 nabude účinnosti zákon č. 374/2023 (novela), prostřednictvím něhož se novelizovalo spotřebitelské právo, tedy příslušné části občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) a též zákon o ochraně spotřebitele (z.…

Pokračovat ve čtení

Image

Pracujeme na prohlubování znalostí.

Právo se v čase proměňuje a ním i aktuální judikatura. Proto nezanedbáváme sebevzdělávání a své znalosti dále prohlubuje. Martin Losenický absolvoval 4 denní intenzivní seminář týkající se akciových společností.

Pokračovat ve čtení

Image

Ludvík Matoušek získal osvědčení vzdělaného advokáta

Mgr. Ludvík Matoušek získal od České advokátní komory osvědčení Vzdělaného advokáta vydávaného v souvislosti s projektem Další vzdělávání advokátů. Získané osvědčení deklaruje, že se advokát aktivně vzdělává v oboru práva, právních či souvisejících…

Pokračovat ve čtení

Image

Co to vlastně znamená? Vydržení

(Řádné) Vydržení Vydržení je jedním z nejstarších právních institutů, jehož původ můžeme dohledat až ve starobylému Zákonu dvanácti desek, nejstarší kodifikaci římského práva z poloviny 5. století př. n. l. Právní institut vydržení…

Pokračovat ve čtení

Image

Podporujeme Milostivé léto.

Matoušek a Selucká, advokátní kancelář se rozhodla pomoci lidem v tíživé situaci a svým darem podpořila sbírku Člověka v tísni SOS Milostivé léto. Tímto krokem přispěla k pomoci sociálně nejslabším rodinám k…

Pokračovat ve čtení

Image

PF 2022

Vážení klienti, dovolte nám, stojíce na prahu nového roku, abychom Vám před jeho příchodem i my za naši kancelář popřáli příjemné a klidné prožití vánočních svátků, plno zdraví, štěstí a spokojenosti, a…

Pokračovat ve čtení

Image

Co to vlastně znamená? 2. Smluvní pokuta – výše pokuty a ochrana spotřebitele

Smluvní pokuta - výše pokuty a ochrana spotřebitele Při sjednávání smluvní pokuty by měl být stranami brán zřetel zejména k její výši, která při překročení přiměřenosti vůči konkrétní hodnotě a významu utvrzené…

Pokračovat ve čtení

Image

Co to vlastně znamená? 1. Smluvní pokuta

Smluvní pokuta Utvrzení závazku pro případ porušení smluvní povinnosti formou smluvní pokuty je jedním z možných ujednání smlouvy, kterým se smluvní strany navzájem snaží „motivovat“ k řádnému plnění ujednaných práv a povinností.…

Pokračovat ve čtení

Image

Hledáme posilu!

Tým naší advokátní kanceláře by do svých řad rád přijal studentku/studenta ideálně 4. ročníku právnické fakulty na 1-3 dny v týdnu. Nabízíme: časovou flexibilitu přátelské prostředí volno za účelem zkoušek a školních…

Pokračovat ve čtení