Martin Losenický

Image

Co přináší pandemický zákon?

V sobotu 27. února nabyl účinnosti zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, známý jako tzv. pandemický zákon. Ministerstvu zdravotnictví a krajským…

Pokračovat ve čtení

Image

Jednání orgánů právnických osob v době Covid-19

Jak může probíhat jednání orgánů právnických osob v době, kdy je omezena možnost shromažďování lidí? V průběhu prosince roku 2020 schválil Parlament ČR ve zkráceném jednání vládní návrh novely zákona č. 191/2020 Sb.…

Pokračovat ve čtení

Image

Zákon o obecní policii doznává několika významných změn

V lednu nabyde účinnosti novela zákona o obecní policii Již 1. ledna 2021 nabyde účinnosti zákon č. 261/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších…

Pokračovat ve čtení

Image

Prodej družstevního podílu může být rizikový

Bytové družstvo poskytlo mylné informace o zbývající části anuity. Manželé prodávali družstevní byt, u nějž přípravu smlouvy zajišťovali kupující (profesně advokáti). Na bytu v době prodeje stále ještě vázl dluh v podobě…

Pokračovat ve čtení

Image

Další z našich klientů má důvod k oslavě

Díky naší kanceláři mohl jeden z našich klientů s úlevou vyslechnout zprávu, že proti němu podaná žaloba o ochranu osobnosti nebude ani projednávána: Ludvíku Matouškovi se podařilo uzavřít za klienta se žalobcem…

Pokračovat ve čtení

Image

Naučili jsme správně využívat smluvní pokutu ve smlouvách

Institut smluvní pokuty podnikatelům pomáhá, ale pozor na detaily! Naštěstí včas nás klient informoval o záměru vystavit svému dodavateli "fakturu na smluvní pokutu" (v řádu miliónů korun). Teprve poté, co jsme společně…

Pokračovat ve čtení