Martin Losenický

Image

Pracujeme na prohlubování znalostí.

Právo se v čase proměňuje a ním i aktuální judikatura. Proto nezanedbáváme sebevzdělávání a své znalosti dále prohlubuje. Martin Losenický absolvoval 4 denní intenzivní seminář týkající se akciových společností.

Pokračovat ve čtení

Image

Co to vlastně znamená? Vydržení

(Řádné) Vydržení Vydržení je jedním z nejstarších právních institutů, jehož původ můžeme dohledat až ve starobylému Zákonu dvanácti desek, nejstarší kodifikaci římského práva z poloviny 5. století př. n. l. Právní institut vydržení…

Pokračovat ve čtení

Image

PF 2022

Vážení klienti, dovolte nám, stojíce na prahu nového roku, abychom Vám před jeho příchodem i my za naši kancelář popřáli příjemné a klidné prožití vánočních svátků, plno zdraví, štěstí a spokojenosti, a…

Pokračovat ve čtení

Image

Co to vlastně znamená? 2. Smluvní pokuta – výše pokuty a ochrana spotřebitele

Smluvní pokuta - výše pokuty a ochrana spotřebitele Při sjednávání smluvní pokuty by měl být stranami brán zřetel zejména k její výši, která při překročení přiměřenosti vůči konkrétní hodnotě a významu utvrzené…

Pokračovat ve čtení

Image

Co to vlastně znamená? 1. Smluvní pokuta

Smluvní pokuta Utvrzení závazku pro případ porušení smluvní povinnosti formou smluvní pokuty je jedním z možných ujednání smlouvy, kterým se smluvní strany navzájem snaží „motivovat“ k řádnému plnění ujednaných práv a povinností.…

Pokračovat ve čtení

Image

Hledáme posilu!

Tým naší advokátní kanceláře by do svých řad rád přijal studentku/studenta ideálně 4. ročníku právnické fakulty na 1-3 dny v týdnu. Nabízíme: časovou flexibilitu přátelské prostředí volno za účelem zkoušek a školních…

Pokračovat ve čtení

Image

Ministerstvo ve svém rozhodnutí potvrdilo, že je příjmení otázkou osobního stavu

Uzavřeli registrované partnerství a chtěli si změnit příjmení. Úřady jim ale házejí klacky pod nohy Trochu jako boj s větrnými mlýny může dvěma klientům naší advokátní kanceláře připadat jejich zápas se správními…

Pokračovat ve čtení

Image

Co přináší pandemický zákon?

V sobotu 27. února nabyl účinnosti zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, známý jako tzv. pandemický zákon. Ministerstvu zdravotnictví a krajským…

Pokračovat ve čtení

Image

Jednání orgánů právnických osob v době Covid-19

Jak může probíhat jednání orgánů právnických osob v době, kdy je omezena možnost shromažďování lidí? V průběhu prosince roku 2020 schválil Parlament ČR ve zkráceném jednání vládní návrh novely zákona č. 191/2020 Sb.…

Pokračovat ve čtení