Co přináší pandemický zákon?

V sobotu 27. února nabyl účinnosti zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, známý jako tzv. pandemický zákon. Ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím posiluje pravomoci a zavádí tak nový právní rámec vedle již existujícího nouzového stavu a zákona o ochraně veřejného zdraví. Co to znamená pro podnikatele, zaměstnavatele? A co pro každého z nás?

S účinností pandemického zákona začal v Česku platit stav pandemické pohotovosti. Ukončit i znovu obnovit ho může Poslanecká sněmovna, která tak získává silnou pozici – právě na platnost pandemické pohotovosti je totiž navázána také platnost opatření vyhlášených podle tohoto zákona.

Opatření, která může pro zvládání epidemie koronaviru Ministerstvo zdravotnictví nebo kterákoliv krajská hygienická stanice využít, jsou přitom v zákoně podrobně vypsána. Lze tak omezit provoz řady služeb, jako jsou kadeřnictví, koupaliště nebo sauny. Hlavním zásahem do činnosti zaměstnavatelů napříč odvětvími je ale možnost nařídit povinné testování zaměstnanců na přítomnost onemocnění Covid-19.

Opatření vycházející z pandemického zákona se přitom nevyhnou ani fyzickým osobám, zakázat jim totiž půjde třeba účast na veřejných nebo soukromých akcích, a to prostřednictvím stanovení maximálního možného počtu účastníků takové akce nebo přímého zákazu jejího konání. Zákon přirozeně počítá také s opatřením stanovujícím každému povinnost nosit ochranné prostředky.

Při nerespektování vyhlášených opatření jednotlivcem budou padat pokuty až do výše jednoho milionu korun, u podnikatelů a firem je potom horní hranice třikrát vyšší. Některé přestupky se přitom budou zapisovat do registru a při opakovaném porušení bude výše pokuty stoupat.

Komentáře

Přidat komentář