Občanské právo

Image

Rozhodnutí NS v kauze povinnosti města odstraňovat listí ze soukromé zahrady

Co se stalo? ... Na pozemku města (žalovaná strana) jsou v blízkosti hranice s pozemkem občanů (strana žalující) ve vzdálenosti i méně než 3 metry od hranice pozemků velmi vzrostlé stromy javoru…

Pokračovat ve čtení

Image

Milostivé léto, jedinečná šance pro dlužníky. Ale co to vlastně znamená?

Již 28. října započne tzv. Milostivé léto, označení které se zažilo pro II. část č. 286/2021, Sb. A co se pod pojmem vlastně skrývá?  Zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon…

Pokračovat ve čtení

Image

Jednání orgánů právnických osob v době Covid-19

Jak může probíhat jednání orgánů právnických osob v době, kdy je omezena možnost shromažďování lidí? V průběhu prosince roku 2020 schválil Parlament ČR ve zkráceném jednání vládní návrh novely zákona č. 191/2020 Sb.…

Pokračovat ve čtení

Image

Odpovědi na otázky v souvislosti s covidem

Vyvstaly Vám v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 otázky týkající se soukromoprávních vztahů? Pak je právě pro Vás určena nová publikace sepsaná autorským kolektivem pod vedení prof. Markéty Selucké, partnerky naší advokátní…

Pokračovat ve čtení

Image

Pachtovní smlouva k významné rekreační oblasti

Při přípravě pachtovní smlouvy je nutné zohledit mnoho hledisek ochrany propachtovávaného majetku. V lednu letošního roku připravila naše advokátní kancelář pachtovní smlouvu na významnou rekreační oblast v České republice s poměrně dlouhou…

Pokračovat ve čtení

Image

Prodej družstevního podílu může být rizikový

Bytové družstvo poskytlo mylné informace o zbývající části anuity. Manželé prodávali družstevní byt, u nějž přípravu smlouvy zajišťovali kupující (profesně advokáti). Na bytu v době prodeje stále ještě vázl dluh v podobě…

Pokračovat ve čtení

Image

Vyřešený zajímavý spor o užívání střechy

Vyřešili jsme k oboustranné spokojenosti spor mezi SVJ a majitelem bytu. Vyřešili jsme ke spokojenosti klienta ale i protistrany probíhající soudní řízení o právo užívání části společných prostor v domě s bytovými…

Pokračovat ve čtení

Image

Další z našich klientů má důvod k oslavě

Díky naší kanceláři mohl jeden z našich klientů s úlevou vyslechnout zprávu, že proti němu podaná žaloba o ochranu osobnosti nebude ani projednávána: Ludvíku Matouškovi se podařilo uzavřít za klienta se žalobcem…

Pokračovat ve čtení

Image

Pořádek v majetku i v rodině: dědické právo je důležité

Jak jsme se opět přesvědčili, v určitém věku klade naše klientela důraz i na pořádek pro vzdálené časové horizonty. Komplikované vztahy, podpora různých členů rodiny různými formami a snaha uspořádat majetkové vztahy…

Pokračovat ve čtení