Další z našich klientů má důvod k oslavě

Díky naší kanceláři mohl jeden z našich klientů s úlevou vyslechnout zprávu, že proti němu podaná žaloba o ochranu osobnosti nebude ani projednávána:

Ludvíku Matouškovi se podařilo uzavřít za klienta se žalobcem smír, přičemž součástí dohody byl i závazek, že žalobce nebude požadovat žádné peníze (náhrady či zadostiučinění), a to i přesto, že na základě výsledků vedlejších sporů nebylo možno pozici klienta označit za optimální. Klient v důsledku postupu naší kanceláře ušetřil 26.762,- Kč.

Komentáře

Přidat komentář