Milostivé léto, jedinečná šance pro dlužníky. Ale co to vlastně znamená?

Již 28. října započne tzv. Milostivé léto, označení které se zažilo pro II. část č. 286/2021, Sb. A co se pod pojmem vlastně skrývá? 

Zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zavádí jedinečnou příležitost pro dlužníky (fyzické osoby), jak s minimálními náklady zapravit dluhy vůči státu a veřejným subjektům (obce, státní příspěvkové organizace, státní fondy, územně samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, právnické osoby v nichž má stát nebo územně samosprávný celek většinovou majetkovou účast, a jiné).

Po dobu 3 měsíců od účinnosti zákona totiž stačí, aby dlužník uhradil jistinu dluhu nebo aby ke dni účinnosti zákona byla alespoň jistina vymáhané povinnosti uhrazena a současně náklady exekučního řízení ve výši 750,- Kč (907,50 Kč vč. DPH)  a exekutor i bez návrhu exekuční řízení zastaví. Dlužník se tímto způsobem může zákonným způsobem vyhnout povinnosti hradit příslušenství pohledávky v podobě úroků z prodlení. Obdobná příležitost, jak skončit exekuční řízení s minimálními náklady, se již nemusí opakovat. Dlužník může dopisem exekutora požádat o vyčíslení dlužné částky spolu s informací o využití institutu „milostivého léta“, bez této informace může být úhrada dlužníka považována ze strany soudního exekutora  za pouhou platbu na vedenou exekuci. 

Naše kancelář je připravena dlužníkům při zjišťování zbývající jistiny dluhu a skončení exekučního řízení pomoci.

 

Komentáře

Přidat komentář