Jednání orgánů právnických osob v době Covid-19

Jak může probíhat jednání orgánů právnických osob v době, kdy je omezena možnost shromažďování lidí?

V průběhu prosince roku 2020 schválil Parlament ČR ve zkráceném jednání vládní návrh novely zákona č. 191/2020 Sb. přezdívaného „lex covid 2“. Novela byla vyhlášena ve sbírce zákonů 23. prosince 2020 jako zákon 601/2020 Sb. a nabyla účinnosti dnem vyhlášení. Lex covid 2 od dubna minulého roku zavádí některá opatření ke zmírnění dopadů pandemie, mezi které patří prominutí zmeškání lhůt v soudních řízeních nebo nastavení pravidel pro rozhodování orgánů právnických osob s využitím technických prostředků.

Už od jara 2020 se mohou distančně scházet orgány obchodních společností, spolků nebo třeba společenství vlastníků i v případě, že takovou možnost nemají v zakládacích listinách či ve stanovách. Například u společenství vlastníků jednotek stačí, aby distanční způsob rozhodování valné hromady určil statutární orgán a v pozvánce přesně vyznačil, jakým způsobem je možné se k jednání valné hromady připojit a jak bude probíhat hlasování.

S ohledem na znění zákona je tak v současné době nutné, aby pozvánka na jednání valné hromady nebo shromáždění SVJ obsahovala kromě obvyklých náležitostí též oznámení platformy (Zoom, MS Teams, …) na níž se bude jednání konat, času konání, ale také popis postupu připojení (např. včetně odkazu na konkrétní setkání) a vysvětlení přesného způsobu hlasování během online jednání, a to dostatečně jasným, zřejmým a srozumitelným způsobem. Je vhodné taktéž doporučit, aby jednotlivé právnické osoby vzaly při volbě technického prostředku ohled na svou členskou základnu a přílišnou složitostí neznemožňovaly některým členům účast.

Zmíněný neobvyklý způsob jednání orgánů právnických osob je zákonem umožněn až do 30. června 2021 bez ohledu na trvání mimořádných opatření při pandemii.

Naše kancelář je připravena poskytnout odborné rady při přípravě zvláštního způsobu jednání orgánů všech typů právnických osob.

Komentáře

Přidat komentář