Pořádek v majetku i v rodině: dědické právo je důležité

Jak jsme se opět přesvědčili, v určitém věku klade naše klientela důraz i na pořádek pro vzdálené časové horizonty.

Komplikované vztahy, podpora různých členů rodiny různými formami a snaha uspořádat majetkové vztahy pro případ smrti tak, aby to nevedlo k rozhádání příbuzenstva: to byl úkol, který jsme řešili a po obsáhlejší přípravě s klientkou prodiskutovali a připravili odpovídající řešení. Byli jsme upřímně zvědaví, jak přistoupí na náš návrh, aby o hlavních bodech a principech přístupu promluvila při vhodné příležitosti s obmyšlenými osobami. Následně jsme se dozvěděli, že připravené řešení nejenže na počátku plně přesvědčilo ji samotnou, ale následně i všechny další zúčastněné. S klidným vědomím jsme tedy přistoupili k finalizaci návrhu textu závěti, který pak klientce posloužil jako vzor k vlastnoručnímu sepisu. V tomto komplikovaném případě jsme byli dvakrát rádi, že jsme dokázali z klientky sejmout tíživé břemeno, neboť její úleva byla na první pohled znatelná a následné vřelé a srdečné poděkování plně vystihlo radost, k níž jsme svým dílem přispěli.

Komentáře

Přidat komentář