Prodej družstevního podílu může být rizikový

Bytové družstvo poskytlo mylné informace o zbývající části anuity.

Manželé prodávali družstevní byt, u nějž přípravu smlouvy zajišťovali kupující (profesně advokáti). Na bytu v době prodeje stále ještě vázl dluh v podobě nesplacené části anuity. Jeho výši klienti zjistili dotazem na představenstvo bytového družstva a úvěrující ustav a předali proběhlou komunikaci protistraně. Ta po dvou letech označila zjištěnou výši nezaplacené anuity za vadnou a požadovala po klientech vrácení vzniklého rozdílu mezi jimi zjištěnou a klienty udávanou částkou dluhu. Ačkoli byla protistrana od počátku naší kanceláří upozorňována na potenciální neúspěšnost sporu, po řadě soudních jednání svůj nárok neprokázala a byla ve věci neúspěšná. Klienti tak díky naší práci ukončili vzniklý spor k jejich spokojenosti.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář