Pachtovní smlouva k významné rekreační oblasti

Při přípravě pachtovní smlouvy je nutné zohledit mnoho hledisek ochrany propachtovávaného majetku.

V lednu letošního roku připravila naše advokátní kancelář pachtovní smlouvu na významnou rekreační oblast v České republice s poměrně dlouhou dobou trvání smluvního vztahu v délce 10 let. Při zpracování rozsáhlé smlouvy jsme museli detailně a precizně zajistit ochranu majetku propachtovatele s ohledem na rizika, která přináší provoz areálu, ochranu jedinečnosti místa, ale též zajistit komplikované vyvážení na jedné straně zájmu na ochraně přírody a krajiny a na druhé straně využití rekreačního potenciálu, investic do objektu a problematiky veřejných zakázek. To vše s ohledem na umožnění dostatečného zisku budoucího provozovatele.

Komentáře

Přidat komentář