Ministerstvo ve svém rozhodnutí potvrdilo, že je příjmení otázkou osobního stavu

Uzavřeli registrované partnerství a chtěli si změnit příjmení. Úřady jim ale házejí klacky pod nohy

Trochu jako boj s větrnými mlýny může dvěma klientům naší advokátní kanceláře připadat jejich zápas se správními orgány o změnu vlastního příjmení. Díky jejich vytrvalosti a práci naší kanceláře se ale zatím alespoň v případě jednoho z nich podařilo dosáhnout vítězství zdravého rozumu a spravedlnosti, u druhého ještě probíhá soudní spor.

Dva muži odhodlaní stvrdit svůj vztah vstupem do registrovaného partnerství se loni v létě rozhodli pro změnu svých příjmení, každý z nich chtěl ke svému rodnému přijmout i příjmení svého partnera. Protože český právní řád, na rozdíl od vstupu do manželství, neumožnuje v případě registrovaného partnerství učinit prohlášení o užívání příjmení, podali oba žádost o změnu pro vážný důvod podle zákona o matrikách. V té chvíli nečekali, co tímto jednoduchým a logickým požadavkem spustí.

V případě prvního z nich se rozeběhla přehazovaná mezi správními úřady. Počáteční zamítnutí vystřídalo, po zrušení rozhodnutí odvolacím orgánem, povolení, aby vzápětí kladné rozhodnutí krajský úřad zrušil v rámci přezkumného řízení. Protože jsme se se zásahem nadřízeného orgánu nechtěli smířit, byl nakonec nutný přezkum celé věci Ministerstvem vnitra. To uznalo, že ve chvíli, kdy byla našemu klientovi v řízení povolena změna jeho příjmení, nabyl právo na užívání zdvojené formy příjmení v dobré víře a že tedy v souladu s § 94 odst. 2 správního řádu nebylo možné zahájit přezkumné řízení, protože se jedná o věc osobního stavu. Ministerstvo vnitra navíc ve svém rozhodnutí dále dodalo: „I kdyby rozhodnutí o změně příjmení nebylo považováno za rozhodnutí o osobním stavu, pak by bylo třeba konstatovat, že pouhá skutečnost, že se krajský úřad neztotožňuje s posouzením důvodů žádosti o změnu příjmení jakožto dostatečně vážných pro změnu příjmení na zdvojené příjmení, nekonstituuje podstatnou nezákonnost správního rozhodnutí prvostupňového orgánu, pro kterou by bylo možné toto rozhodnutí v přezkumném řízení zrušit, když by zrušením rozhodnutí došlo k zásadnímu zásahu do práv nabytých v dobré víře.“

Z podobně šťastného konce své snahy o změnu příjmení se zatím nemůže radovat druhý náš klient. Ten po opakovaném přezkoumávání žádosti a zamítnutí věci správními úřady bojuje o možnost nosit i partnerovo příjmení u soudu. Věříme, že i on se nakonec dočká spravedlivého rozhodnutí.

Komentáře

Přidat komentář