Vymáhání pokuty od ÚOHS na administrátorovi veřejné zakázky

Díky naší přesvědčivé žalobě administrátor zaplatil pokutu ještě před nabytím právní moci rozsudku.

Na naši kancelář se obrátila s žádostí o právní pomoc obec, jež v minulosti zadávala veřejnou zakázku na zajištění části veřejných služeb v obci. V této souvislosti obec uzavřela smlouvu s administrátorem veřejné zakázky, který jí měl pomoci zakázku organizačně-technicky zpracovat, zúřadovat a zajistit hladký průběh celého zadávacího řízení. Avšak, jak se později zjistilo, udělal administrátor v zadávacím řízení chybu, za kterou následně obec, jakožto odpovědná osoba, dostala pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 750.000,- Kč. Její zaplacení obec požadovala po administrátorovi. Naší kanceláří podaná žaloba byla natolik přesvědčivá, že žalovaný ani nevyčkal na právní moc rozsudku a vše včetně veškerého příslušenství pohledávky obratem obci zaplatil.

Komentáře

Přidat komentář