Z našeho blogu

Image

Ochrana spotřebitele v novém.

Již 6. ledna 2023 nabude účinnosti zákon č. 374/2023 (novela), prostřednictvím něhož se novelizovalo spotřebitelské právo, tedy příslušné části občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) a též zákon o ochraně spotřebitele (z.… Pokračovat ve čtení

Image

Pracujeme na prohlubování znalostí.

Právo se v čase proměňuje a ním i aktuální judikatura. Proto nezanedbáváme sebevzdělávání a své znalosti dále prohlubuje. Martin Losenický absolvoval 4 denní intenzivní seminář týkající se akciových společností. Pokračovat ve čtení

Image

Ludvík Matoušek získal osvědčení vzdělaného advokáta

Mgr. Ludvík Matoušek získal od České advokátní komory osvědčení Vzdělaného advokáta vydávaného v souvislosti s projektem Další vzdělávání advokátů. Získané osvědčení deklaruje, že se advokát aktivně vzdělává v oboru práva, právních či souvisejících… Pokračovat ve čtení

Image

Co to vlastně znamená? Vydržení

(Řádné) Vydržení Vydržení je jedním z nejstarších právních institutů, jehož původ můžeme dohledat až ve starobylému Zákonu dvanácti desek, nejstarší kodifikaci římského práva z poloviny 5. století př. n. l. Právní institut vydržení… Pokračovat ve čtení

Image

Podporujeme Milostivé léto.

Matoušek a Selucká, advokátní kancelář se rozhodla pomoci lidem v tíživé situaci a svým darem podpořila sbírku Člověka v tísni SOS Milostivé léto. Tímto krokem přispěla k pomoci sociálně nejslabším rodinám k… Pokračovat ve čtení

Image

PF 2022

Vážení klienti, dovolte nám, stojíce na prahu nového roku, abychom Vám před jeho příchodem i my za naši kancelář popřáli příjemné a klidné prožití vánočních svátků, plno zdraví, štěstí a spokojenosti, a… Pokračovat ve čtení

Image

Co to vlastně znamená? 2. Smluvní pokuta – výše pokuty a ochrana spotřebitele

Smluvní pokuta - výše pokuty a ochrana spotřebitele Při sjednávání smluvní pokuty by měl být stranami brán zřetel zejména k její výši, která při překročení přiměřenosti vůči konkrétní hodnotě a významu utvrzené… Pokračovat ve čtení

Image

Co to vlastně znamená? 1. Smluvní pokuta

Smluvní pokuta Utvrzení závazku pro případ porušení smluvní povinnosti formou smluvní pokuty je jedním z možných ujednání smlouvy, kterým se smluvní strany navzájem snaží „motivovat“ k řádnému plnění ujednaných práv a povinností.… Pokračovat ve čtení

Image

Milostivé léto, jedinečná šance pro dlužníky. Ale co to vlastně znamená?

Již 28. října započne tzv. Milostivé léto, označení které se zažilo pro II. část č. 286/2021, Sb. A co se pod pojmem vlastně skrývá?  Zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon… Pokračovat ve čtení