Naučili jsme správně využívat smluvní pokutu ve smlouvách

Institut smluvní pokuty podnikatelům pomáhá, ale pozor na detaily!

Naštěstí včas nás klient informoval o záměru vystavit svému dodavateli „fakturu na smluvní pokutu“ (v řádu miliónů korun). Teprve poté, co jsme společně prošli smluvní podmínky jejich vzájemného obchodního vztahu, vyšlo najevo, že přehlédl zdánlivě drobný detail, který ovšem do budoucna mohl zpochybnit vymahatelnost vzneseného práva. Poučením pro něj bylo, že vždy záleží, jak byla smluvní pokuta ve smlouvě upravena, splnění jakých povinností zajišťovala a jak se správně určovala její výše. Překvapením pro něj bylo, že ze zákona neplynou úplně všechny požadavky, které musí vymahatelná smluvní pokuta obsahovat; zásadní část se nachází v soudní judikatuře, která se průběžně mění a vyvíjí a lze ji sledovat i z veřejně dostupných zdrojů (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu).

Komentáře

Přidat komentář