Závěry v našem komentáři k zákonu o realitním zprostředkování se ukázaly jako správné

Vláda po roce stanovila obsahové náležitosti živnosti realitního zprostředkování

V loňském roce vydal kolektiv autorů naší advokátní kanceláře komentář k novému zákonu o realitním zprostředkování (zákon č. 39/2020 Sb.). Tento zákon přinesl několik podstatných změn v oblasti realitního trhu a zakotvil řadu nových povinností pro realitní zprostředkovatele (makléře a realitní kanceláře).

Mimo jiné zákon také změnil živnostenský zákon a zakotvil novou vázanou živnost „Realitní zprostředkování“.  Spolu se změnou živnostenského zákona a zakotvením nové vázané živnosti však nedošlo k změně nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Tento podzákonný předpis obsahuje popis činností, které pod danou živnost spadají. Mezi odbornou veřejností a rovněž mezi autory jednotlivých komentářů k zákonu tak vznikly názorové střety a rozdíly o rozsahu činností, které jsou již za realitní zprostředkování považovány. Autoři naší advokátní kanceláře na rozdíl od jiných dospěli k závěru, že je obsah realitního zprostředkování nutno chápat v širším pojetí a zahrnout pod něj i veškeré činnosti umožňující setkání nabídky s poptávkou, tedy i například poskytnutí inzertního prostoru k vyvěšení inzerátu.

S účinností od 1. července 2021 vstupuje v účinnost nařízení vlády č. 208/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které dává zapravdu shora uvedeným závěrů naší kanceláře a za realitní zprostředkování výslovně označuje: Činnosti spočívající ve vyhledání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem, poskytnutí inzertní služby realitního obchodu, posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny, zpracování marketingu nemovité věci, zajištění prohlídky nemovité věci, obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí, zprostředkování poskytnutí právních služeb, zprostředkování uzavření realitní smlouvy, zprostředkování úschovy peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy za podmínek stanovených zákonem o realitním zprostředkování a v poskytování úschovy peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy za podmínek stanovených zákonem o realitním zprostředkování.“

Komentáře

Přidat komentář