NSS zrušil výtku udělenou pověřenou předsedkyní soudu

NSS zrušil výtku udělenou klientce naší advokátní kanceláře soudkyni Mazurkové

Pověření soudní funkcionáři nesmí udělovat výtky ani podávat kárné žaloby, tyto pravomoci náleží jen těm řádně jmenovaným. Nejvyšší správní soud (NSS) tak dal za pravdu soudkyni Okresního soudu v Děčíně Radce Mazurkové, kterou v řízení zastupoval partner naší advokátní kanceláře Ludvík Matoušek.

Když v roce 2016 ukládala Mazurkové výtku za průtahy v práci tehdy řízením soudu pověřená soudkyně Zdeňka Hošková, jistě nepředpokládala, že se celá věc dostane až k NSS a pomůže do budoucna jasně vymezit, kam až může pověřený soudní funkcionář ve svém jednání zajít. 

V rozsudku si je třeba všimnout především pečlivého rozboru zákonného taxativního vyjmenování osob oprávněných k udělení výtky, přičemž pověřený předseda soudu mezi nimi není a bylo by tak možné směřovat jen k funkci předsedy okresního soudu. NSS k tomu velmi zdařile píše: „Aby byla fyzická osoba předsedkyní okresního soudu, musela být do funkce řádně jmenována postupem podle § 105 odst. 1 věta první zákona o soudech a soudcích. Jmenování do funkce je úkon příslušného orgánu provedený za zákonem předepsaných podmínek, tedy nepochybně má jednoznačně skutkové aspekty – jde o jednání fyzické osoby nadané příslušnou jmenovací pravomocí (ministra spravedlnosti) poté, co jiná fyzická osoba mající návrhovou pravomoc (předseda příslušného krajského soudu) svým projevem vůle učinila jmenovací návrh.“ Vzápětí potom soud dodává, že právě pro absenci jmenovacího úkonu ze strany ministra spravedlnosti nelze považovat pověřenou předsedkyni za osobu oprávněnou k udělování výtky.

NSS tak dal jednoznačně za pravdu soudkyni Mazurkové a v rozsudku dále zrušil udělenou písemnou výtku s tím, že je na ni potřeba nadále nahlížet tak, jako kdyby nikdy nebyla udělena. Soudkyni Mazurkové se tak i díky spolupráci s naší advokátní kanceláří podařilo dosáhnout spravedlnosti a pomoci české justici k jasnějšímu výkladu pravomocí pověřených soudních funkcionářů.

 

Více s může dočíst také na portálu Ceska-justice.cz: Děčínská soudkyně zpochybňuje institut pověřených předsedů, NSS zrušil výtku děčínské soudkyně

Komentáře

Přidat komentář