Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář

Book cover

Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář

Milan Hulmák a kol.

2014

Nakladatelství C. H. Beck

Nový občanský zákoník přináší řadu nových smluvních typů.

* Výprosa vzniká bezplatným přenecháním věci k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat.
* Tzv. faktický nájem bytu přináší ochranu nájemci užívajícímu byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu.
* Oproti nájmu pacht předpokládá vlastní přičinění pachtýře, který věc obhospodařuje tak, aby přinášela výnos.
* Činnost léčitelů, masérů a dalších osob, které nespadají pod speciální zákon o zdravotních službách, se bude řídit novou úpravou smlouvy o péči o zdraví.
* Nový institut výměnku umožňuje vlastníku nemovité věci, aby si vymínil zaopatření po zbytek života.
* Významně se rozšiřuje úprava vedlejších ujednání při kupní smlouvě.