Profile photo

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. patří mezi 2 zakládající členy advokátní kanceláře Matoušek a Selucká. Vystudovala bakalářský obor Místní správa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, aby následně na stejném místě absolvovala také pětiletý magisterský obor Právo a právní věda. Akademické půdě zůstala věrná i v dalších letech během doktorského studia, ve kterém se zaměřila především na ochranu spotřebitele. Po ukončení studia působila ve státní správě i v advokacii, v letech 2008 – 2010 byla asistentkou předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského. Absolvovala řadu krátkodobých stáží a jazykových pobytů v zahraničí, díky čemuž je schopna poskytovat právní služby v anglickém a ruském jazyce. Čtyři roky stála ve vedení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, jako její děkanka. Zastává dále funkce ve Studijní skupině pro evropský občanský zákoník (tzv. Acquis Group), Hodnotící komisi Karlovarských právnických dnů či ve vědecké radě hned 2 právnických fakult.

V současné době se kromě výkonu advokacie i nadále věnuje akademické činnosti a vzdělávání nejen mladých budoucích právníků, ale též dalších osob v rámci přednáškové činnosti. Svou prací a publikační činností se stala vyhledávanou a uznávanou odbornicí na občanské právo, zvláště na oblast ochrany spotřebitele a nemovitosti. Její píle byla završena v roce 2020, kdy jí byl z rukou prezidenta republiky na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy udělen profesorský titul.

Vzdělání

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, (Bc., obor Místní samospráva), 1997
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, (Mgr.), 2004
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, (JUDr.), 2005
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, (Ph.D.), 2007
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, (doc.), 2014
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, (prof.), 2020

Praxe a zkušenosti

 • Rekodifikační komise pro přípravu občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti ČR, členka, 2007-2009
 • Ústavní soud ČR, asistentka soudce, 2008-2013
 • Pracovní skupina pro revizi spotřebitelského práva při Ministerstvu průmyslu a obchodu
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, děkanka, 2015-2019
 • Vědecké rady řady univerzit
 • Matoušek a Selucká, advokátní kancelář s.r.o., partnerka

Zaměření

 • občanské právo
 • spotřebitelské právo
 • právo nemovitostí
 • ochrana osobnosti
 • stavební právo
 • přestupkové právo
 • ústavní právo
 • lidská práva a svobody

Poslední aktuality

Image

Podporujeme Milostivé léto.

Matoušek a Selucká, advokátní kancelář se rozhodla pomoci lidem v tíživé situaci a svým darem podpořila sbírku… Pokračovat ve čtení

Image

Závěry v našem komentáři k zákonu o realitním zprostředkování se ukázaly jako správné

Vláda po roce stanovila obsahové náležitosti živnosti realitního zprostředkování V loňském roce vydal kolektiv autorů naší advokátní kanceláře… Pokračovat ve čtení

Image

Odpovědi na otázky v souvislosti s covidem

Vyvstaly Vám v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 otázky týkající se soukromoprávních vztahů? Pak je právě pro… Pokračovat ve čtení

Publikace