Profile photo

Mgr. Ludvík Matoušek

Mgr. Ludvík Matoušek je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Matoušek a Selucká. Řadu let pohyboval ve veřejné správě, a to nejen tuzemské, ale i zahraniční. Vystudoval právo na Karlově Univerzitě v Praze a během studií sbíral zkušenosti jako překladatel a tlumočník nebo jako právní konzultant. Kariéru začínal na Úřadu vlády ČR v rámci legislativního odboru a navázal prací pro prezidenta Václava Havla v jeho kanceláři. Posléze navázal zahraniční pracovní zkušeností jako právník Ministerstva vnitra Spolkové republiky Německo a Úřadu prezidenta SRN Johannese Raua, které pak zúročil v dalších zaměstnáních v České republice jako právník Kanceláře prezidenta republiky za prezidenta Václava Klause a dále jako asistent předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského. V rámci výkonu zmíněné justiční funkce se významně podílel na tvorbě meritorních rozhodnutí jak z oblasti soukromého, tak veřejného práva, v nichž byl předseda Ústavního soudu soudcem zpravodajem.

Je uznávaným odborníkem na právo ústavní a na právo civilní. Je členem Společnosti pro právo životního prostředí a členem rozkladové komise Ministerstva vnitra. V letech 2013 a 2014 se jako vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy a člen její Expertní skupiny věnoval implementaci nového soukromého práva, tvorbě výkladových stanovisek a zodpovídání dotazů široké laické i odborné veřejnosti. V oblasti soukromého práva je i žádaným lektorem a dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti.

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2001

Praxe a zkušenosti

 • Kancelář prezidenta republiky, právník, 2001-2002, 2003-2009
 • Kancelář prezidenta Spolkové republiky Německo, právník, 2002-2004
 • Ústavní soud ČR, asistent předsedy soudu, 2009-2013
 • Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, předseda, 2013-2014
 • Samostatný advokát, 2015-2019
 • Matoušek a Selucká, advokátní kancelář. s.r.o.

Zaměření

 • občanské právo
 • právo nemovitostí
 • obchodní právo
 • správní právo
 • právo územně samosprávných celků
 • ústavní právo
 • lidská práva a svobody

Poslední aktuality

Image

Rozhodnutí NS v kauze povinnosti města odstraňovat listí ze soukromé zahrady

Co se stalo? ... Na pozemku města (žalovaná strana) jsou v blízkosti hranice s pozemkem občanů (strana… Pokračovat ve čtení

Image

Ochrana spotřebitele v novém.

Již 6. ledna 2023 nabude účinnosti zákon č. 374/2023 (novela), prostřednictvím něhož se novelizovalo spotřebitelské právo, tedy… Pokračovat ve čtení

Image

Ludvík Matoušek získal osvědčení vzdělaného advokáta

Mgr. Ludvík Matoušek získal od České advokátní komory osvědčení Vzdělaného advokáta vydávaného v souvislosti s projektem Další… Pokračovat ve čtení

Publikace